HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Aktivácia používania rýchlych volieb

background image

Aktivácia používania rýchlych volieb

Skontrolujte, či je faxové číslo platné.

Ak externá linka vyžaduje predvoľbu, zapnite možnosť

Dial Prefix (Predvoľba)

alebo zahrňte predvoľbu

do čísla rýchlej voľby.

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

c.

Otvorte ponuku

Basic Setup (Základné nastavenie)

.

d.

Otvorte ponuku

Dial Prefix (Predvoľba)

.

e.

Vyberte nastavenie

On (Zap.)

.