HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Faxy je možné prijať, ale nie odoslať

background image

Faxy je možné prijať, ale nie odoslať

Po odoslaní faxu sa nič nestane.

1.

Pomocou tlačidla

Start Fax (Spustiť fax)

skontrolujte oznamovací tón na telefónnej linke.

2.

Produkt vypnite a znova ho zapnite.

3.

Pomocou ovládacieho panela alebo sprievodcu nastavením faxu spoločnosti HP nakonfigurujte

informácie o čase, dátume a hlavičke faxu.

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

c.

Otvorte ponuku

Basic Setup (Základné nastavenie)

.

d.

Otvorte ponuku

Fax Header (Hlavička faxu)

.

e.

Zadajte správne nastavenia.

4.

Overte si, či sú zavesené všetky prídavné telefóny na danej linke.

5.

Ak používate službu DSL, zabezpečte, že súčasťou pripojenia telefonickej linky k zariadeniu je

vysokofrekvenčný filter.