HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zobrazí sa správa Fax is busy. (Fax je zaneprázdnený.).

background image

Zobrazí sa správa Fax is busy. (Fax je zaneprázdnený.).

Pokúste sa fax opätovne odoslať.

Požiadajte príjemcu o overenie, či je faxové zariadenie zapnuté a či je pripravené.

Skontrolujte, či vytáčate správne faxové číslo.

Pomocou tlačidla

Start Fax (Spustiť fax)

skontrolujte oznamovací tón na telefónnej linke.

Uistite sa, že telefón funguje tak, že produkt odpojíte, pripojíte telefón k telefónnej linke a uskutočníte

hlasový hovor.

Pripojte telefónny kábel produktu do konektora druhej telefónnej linky a pokúste sa fax opätovne

odoslať.

Vyskúšajte odlišný telefónny kábel.

Fax odošlite neskôr.

Ak chyba pretrváva, obráťte sa na spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete na lokalite

www.hp.com/

support/ljm425series

alebo na letáku s informáciami o podpore, ktorý je pribalený v škatuli produktu.