HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zobrazí sa správa Fax storage is full. (Pamäť faxu je plná.).

background image

Zobrazí sa správa Fax storage is full. (Pamäť faxu je plná.).

Produkt vypnite a znova ho zapnite.

Vytlačte uložené faxy, ktoré neboli vytlačené.

a.

Dotknite sa tlačidla

Fax

a potom sa dotknite tlačidla

Fax Menu (Ponuka Fax)

.

b.

Otvorte ponuku

Receive Options (Možnosti príjmu)

.

c.

Vyberte položku

Print Private Faxes (Vytlačiť súkromné faxy)

.

d.

Po výzve zariadenia zadajte heslo.

Odstráňte z pamäte uložené faxy.

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Service (Údržba)

.

c.

Otvorte ponuku

Fax Service (Údržba faxu)

.

d.

Vyberte položku

Clear Saved Faxes (Vymazať uložené faxy)

.

Veľkú úlohu faxovania rozdeľte na menšie časti a potom ich samostatne odfaxujte.