HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zobrazí sa správa No fax answer. (Fax neodpovedá.).

background image

Zobrazí sa správa No fax answer. (Fax neodpovedá.).

Fax skúste odoslať znovu.

Požiadajte príjemcu o overenie, či je faxové zariadenie zapnuté a či je pripravené.

Skontrolujte, či vytáčate správne faxové číslo.

Odpojte telefónny kábel produktu od zástrčky, pripojte telefón a vyskúšajte uskutočniť hlasový hovor.

Pripojte telefónny kábel produktu do konektora pre inú telefónnu linku.

Vyskúšajte odlišný telefónny kábel.

Uistite sa, že kábel telefónu z nástenného telefónneho konektora je pripojený do portu linky .

Skontrolujte telefonickú linku pomocou možnosti

Run Fax Test (Spustiť test faxu)

v ponuke

Service

(Údržba)

ovládacieho panela.

112 Kapitola 6 Fax

SKWW

background image

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Service (Údržba)

.

c.

Otvorte ponuku

Fax Service (Údržba faxu)

.

d.

Vyberte položku

Run Fax Test (Spustiť test faxu)

.

Ak chyba pretrváva, obráťte sa na spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete na lokalite

www.hp.com/

support/ljm425series

alebo na letáku s informáciami o podpore, ktorý je pribalený v škatuli produktu.