HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nie je možné používať skupinové voľby

background image

Nie je možné používať skupinové voľby

Skontrolujte, či je faxové číslo platné.

Ak externá linka vyžaduje predvoľbu, zapnite možnosť

Dial Prefix (Predvoľba)

alebo zahrňte predvoľbu

do čísla rýchlej voľby.

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

c.

Otvorte ponuku

Basic Setup (Základné nastavenie)

.

d.

Otvorte ponuku

Dial Prefix (Predvoľba)

.

e.

Vyberte nastavenie

On (Zap.)

.

Nastavte všetky záznamy v skupine s položkami rýchlych volieb.

a.

Otvorte nepoužívaný záznam rýchlej voľby.

b.

Zadajte faxové číslo pre rýchlu voľbu.

c.

Dotykom tlačidla

OK

uložte rýchlu voľbu.