HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Ovládací panel zobrazuje správu Pripravené bez pokusu o odoslanie faxu

background image

Ovládací panel zobrazuje správu Pripravené bez pokusu o odoslanie faxu

Skontrolujte, či v denníku aktivity faxu nenájdete chyby.

a.

Dotknite sa tlačidla

Fax

a potom sa dotknite tlačidla

Fax Menu (Ponuka Fax)

.

b.

Otvorte ponuku

Fax Reports (Faxové správy)

.

SKWW

Riešenie problémov s faxom 113

background image

c.

Otvorte ponuku

Fax Activity Log (Denník o aktivite faxu)

.

d.

Vyberte možnosť

Print Log Now (Vytlačiť denník teraz)

.

Ak je k zariadeniu pripojený telefón, uistite sa, že je slúchadlo zavesené.

Odpojte všetky ostatné linky medzi faxom a zariadením.

Zariadenie pripojte priamo k telefónnej zásuvke na stene a fax odošlite znovu.