HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Ovládací panel zobrazuje správu „Ukladá sa strana 1“ a nedostane sa za túto správu

background image

Ovládací panel zobrazuje správu „Ukladá sa strana 1“ a nedostane sa za túto správu

Odstráňte z pamäte uložené faxy.

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Service (Údržba)

.

c.

Otvorte ponuku

Fax Service (Údržba faxu)

.

d.

Vyberte položku

Clear Saved Faxes (Vymazať uložené faxy)

.