HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Prijatie zaznamenaného chybového hlásenia od telefonickej spoločnosti pri pokuse o odoslanie faxu

background image

Prijatie zaznamenaného chybového hlásenia od telefonickej spoločnosti pri pokuse o odoslanie

faxu

Uistite sa, že vytáčate správne faxové číslo a skontrolujte, či telefonická služba nie je zablokovaná.

Niektoré telefonické služby napríklad nemusia umožňovať uskutočňovanie hovorov na dlhé

vzdialenosti.

Ak externá linka vyžaduje predvoľbu, zapnite možnosť

Dial Prefix (Predvoľba)

alebo zahrňte predvoľbu

do čísla rýchlej voľby.

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

c.

Otvorte ponuku

Basic Setup (Základné nastavenie)

.

SKWW

Riešenie problémov s faxom 115

background image

d.

Otvorte ponuku

Dial Prefix (Predvoľba)

.

e.

Vyberte nastavenie

On (Zap.)

.

POZNÁMKA:

Ak chcete odoslať fax bez predvoľby, v čase, keď je voľba

Dial Prefix (Predvoľba)

zapnutá,

odošlite fax manuálne.

Odoslanie faxu na medzinárodné číslo

a.

Ak je nevyhnutná predvoľba, manuálne zadajte telefónne číslo s predvoľbou.

b.

Pred vytočením telefónneho čísla zadajte kód krajiny/regiónu.

c.

Pri počúvaní tónov v telefóne počkajte na pauzy.

d.

Odošlite fax manuálne z ovládacieho panelu.