HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Riešenie problémov s prijímaním faxov

background image

Riešenie problémov s prijímaním faxov

Fax nereaguje

Na ovládacom paneli sa zobrazí chybové hlásenie

Fax sa prijme, ale nevytlačí sa

Odosielateľ prijme signál obsadenej linky

Žiaden tón zvonenia

Nie je možné odosielať ani prijímať faxy na linke PBX