HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Na faxovej linke je dostupná hlasová pošta

background image

Na faxovej linke je dostupná hlasová pošta

Pridajte k telefónnej linke službu typického zvonenia a zmeňte nastavenie

Distinctive Ring (Typické

zvonenie)

v zariadení s ohľadom na schému zvonenia príslušnej telefonickej spoločnosti. Informácie

žiadajte od telefonickej spoločnosti.

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

c.

Otvorte ponuku

Basic Setup (Základné nastavenie)

.

d.

Otvorte ponuku

Distinctive Ring (Typické zvonenie)

.

e.

Vyberte správne nastavenie.

Zakúpte linku vyhradenú pre fax.

Nastavte možnosť

Answer Mode (Režim odpovede)

na nastavenie

Manual (Manuálne)

.

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

c.

Otvorte ponuku

Basic Setup (Základné nastavenie)

.

d.

Otvorte ponuku

Answer Mode (Režim odpovede)

.

e.

Vyberte nastavenie

Manual (Manuálne)

.

POZNÁMKA:

Ak chcete prijímať faxy, musíte byť prítomní.