HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie je Answer Mode (Režim odpovede) nakonfigurované na nastavenie Manual (Manuálne)

background image

Nastavenie je Answer Mode (Režim odpovede) nakonfigurované na nastavenie Manual (Manuálne)

Na ovládacom paneli produktu sa dotknite tlačidla

Start Fax (Spustiť fax)

.