HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Slúchadlo telefónu je pripojené k zariadeniu

background image

Slúchadlo telefónu je pripojené k zariadeniu

Nastavte možnosť

Answer Mode (Režim odpovede)

na nastavenie

Automatic (Automaticky)

.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Otvorte ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Otvorte ponuku

Basic Setup (Základné nastavenie)

.

4.

Otvorte ponuku

Answer Mode (Režim odpovede)

.

5.

Vyberte nastavenie

Automatic (Automaticky)

.

SKWW

Riešenie problémov s faxom 117