HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zariadenie je pripojené k telefónnej službe DSL

background image

Zariadenie je pripojené k telefónnej službe DSL

Skontrolujte inštaláciu a funkcie. DSL modem vyžaduje, aby bol k telefónnej linke vedúcej k zariadeniu

pripojený vysokofrekvenčný filter. Ohľadom filtra sa informujte u poskytovateľa služby DSL alebo

zakúpte príslušný filter.

Skontrolujte, či je filter zapojený.

Pripojený filter vymeňte za iný, aby ste si overili, či nie je poškodený.