HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zobrazí sa správa Fax is busy. (Fax je zaneprázdnený.).

background image

Zobrazí sa správa Fax is busy. (Fax je zaneprázdnený.).

Zariadenie nemôže prijať fax v čase, keď sa pokúša iný fax odoslať. Zrušte odosielanie faxu a skúste ho

odoslať neskôr.

Umožnite zariadeniu pokúsiť sa odoslať fax neskôr.

120 Kapitola 6 Fax

SKWW