HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zobrazí sa správa No fax detected. (Nebol rozpoznaný fax.).

background image

Zobrazí sa správa No fax detected. (Nebol rozpoznaný fax.).

POZNÁMKA:

Táto chyba sa nie vždy vzťahuje na zmeškaný fax. Ak sa omylom uskutoční hlasový hovor na

faxové číslo a volajúci zavesí, na ovládacom paneli sa zobrazí správa No fax detected. (Nebol rozpoznaný

fax.).

Požiadajte odosielateľa o opätovné odoslanie faxu.

Uistite sa, že telefónny kábel vedúci zo zariadenia je pripojený k nástennému telefónnemu konektoru.

Vyskúšajte odlišný telefónny kábel.

Pripojte telefónny kábel produktu do konektora pre inú telefónnu linku.

Skontrolujte, či sú telefonická linka a konektor nástennej telefónnej zásuvky funkčné, a to pripojením

telefónu a skontrolovaním, či zaznie oznamovací tón.

Uistite sa, že telefónny kábel je pripojený k portu „line“ (linka) na zariadení.

Skontrolujte telefonickú linku spustením testu faxu z ovládacieho panelu.

Ak chyba pretrváva, obráťte sa na spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete na lokalite

www.hp.com/

support/ljm425series

alebo na letáku s informáciami o podpore, ktorý je pribalený v škatuli produktu.