HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Používa sa rozdeľovač telefónnej linky

background image

Používa sa rozdeľovač telefónnej linky

Ak používate rozdeľovač telefónnej linky, odstráňte rozdeľovač a nastavte telefón do režimu

„downstream“ (len prichádzajúce prenosy).

Skontrolujte, či je telefón zavesený.

Skontrolujte, či sa telefón počas faxovania nepoužíva na uskutočňovanie hlasových hovorov.