HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Slúchadlo telefónu je pripojené k zariadeniu

background image

Slúchadlo telefónu je pripojené k zariadeniu

Skontrolujte, či je telefón zavesený.

Zmeňte možnosť

Answer Mode (Režim odpovede)

s ohľadom na nastavenie zariadenia.

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

c.

Otvorte ponuku

Basic Setup (Základné nastavenie)

.

d.

Otvorte ponuku

Answer Mode (Režim odpovede)

.

e.

Vyberte nastavenie, ktoré je vhodné vzhľadom na nastavenie zariadenia.

Možnosť

Answer Mode (Režim odpovede)

nakonfigurujte na nastavenie

Fax/Tel.

, aby sa faxy

prijímali automaticky. Nastavenie

Fax/Tel.

automaticky rozpozná, či prichádzajúci prenos

predstavuje fax alebo hlasový hovor a hovor nasmeruje na príslušné zariadenie.