HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Fax je odrezaný alebo sa vytlačí na dve stránky

background image

Fax je odrezaný alebo sa vytlačí na dve stránky

Nastavte nastavenie

Default Paper Size (Predvolená veľkosť papiera)

. Faxy sa tlačia na papier jednotnej

veľkosti zodpovedajúcej nastaveniu

Default Paper Size (Predvolená veľkosť papiera)

.

a.

Otvorte ponuku

Setup Menu (Ponuka nastavení)

.

b.

Otvorte ponuku

System Setup (Nastavenia systému)

.

c.

Otvorte ponuku

Paper Setup (Nastavenie papiera)

.

d.

Otvorte ponuku

Default Paper Size (Predvolená veľkosť papiera)

.

e.

Vyberte správne nastavenie.

Nakonfigurujte typ a formát papiera pre zásobník používaný na faxovanie.

Ak chcete, aby sa dlhšie faxy tlačili na papier formátu letter alebo A4, zapnite nastavenie

Fit to Page

(Prispôsobiť na veľkosť strany)

.

a.

Otvorte ponuku

Setup Menu (Ponuka nastavení)

.

b.

Otvorte ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

c.

Otvorte ponuku

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

d.

Otvorte ponuku

Fit to Page (Prispôsobiť na veľkosť strany)

.

e.

Vyberte nastavenie

On (Zap.)

.

POZNÁMKA:

Ak je nastavenie

Fit to Page (Prispôsobiť na veľkosť strany)

vypnuté a nastavenie

Default

Paper Size (Predvolená veľkosť papiera)

je nakonfigurované na možnosť letter, originály formátu legal sa

budú tlačiť na dve stránky.

SKWW

Riešenie problémov s faxom 123

background image

124 Kapitola 6 Fax

SKWW

background image

7