HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Faxy sa odosielajú pomaly

background image

Faxy sa odosielajú pomaly

Zariadenie vykazuje nízku kvalitu telefonickej linky.

Fax skúste odoslať znovu v čase, keď sa zlepší stav telefonickej linky.

Obráťte sa na poskytovateľa telefonických služieb a spýtajte sa, či telefonická linka podporuje fax.

Vypnite nastavenie

Error Correction (Korekcia chyby)

.

a.

Otvorte ponuku

Setup Menu (Ponuka nastavení)

.

b.

Otvorte ponuku

Service (Údržba)

.

c.

Otvorte ponuku

Fax Service (Údržba faxu)

.

d.

Otvorte ponuku

Error Correction (Korekcia chyby)

.

e.

Vyberte nastavenie

Off (Vyp.)

.

POZNÁMKA:

Môže sa tým znížiť kvalita zobrazenia.

Pre originál použite biely papier. Nepoužívajte farby ako je sivá, žltá alebo ružová.

Zvýšte nastavenie

Fax Speed (Rýchlosť faxu)

.

a.

Otvorte ponuku

Setup Menu (Ponuka nastavení)

.

b.

Otvorte ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

c.

Otvorte ponuku

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

d.

Otvorte ponuku

Fax Speed (Rýchlosť faxu)

.

e.

Vyberte správne nastavenie.

Veľké úlohy faxovania rozdeľte na menšie časti a potom ich samostatne odfaxujte.

Zmeňte nastavenia faxovania na ovládacom paneli na nižšie rozlíšenie.

a.

Otvorte ponuku

Setup Menu (Ponuka nastavení)

.

b.

Otvorte ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

c.

Otvorte ponuku

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

d.

Otvorte ponuku

Fax Resolution (Rozlíšenie faxu)

.

e.

Vyberte správne nastavenie.