HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Kvalita faxu je nízka

background image

Kvalita faxu je nízka

Fax je rozmazaný alebo bledý.

Zvýšte rozlíšenie faxu pri odosielaní faxov. Rozlíšenie nemá vplyv na prijímané faxy.

a.

Otvorte ponuku

Setup Menu (Ponuka nastavení)

.

b.

Otvorte ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

122 Kapitola 6 Fax

SKWW

background image

c.

Otvorte ponuku

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

d.

Otvorte ponuku

Fax Resolution (Rozlíšenie faxu)

.

e.

Vyberte správne nastavenie.

POZNÁMKA:

Zvýšením rozlíšenia sa znižuje rýchlosť prenosu.

Na ovládacom paneli zapnite nastavenie

Error Correction (Korekcia chyby)

.

a.

Otvorte ponuku

Setup Menu (Ponuka nastavení)

.

b.

Otvorte ponuku

Service (Údržba)

.

c.

Otvorte ponuku

Fax Service (Údržba faxu)

.

d.

Otvorte ponuku

Error Correction (Korekcia chyby)

.

e.

Vyberte nastavenie

On (Zap.)

.

Skontrolujte tonerové kazety a v prípade potreby ich vymeňte.

Požiadajte odosielateľa, aby stmavil nastavenie kontrastu na faxe a potom odoslal fax.