HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Správa sledovania faxu

background image

Správa sledovania faxu

Správa sledovania faxu T.30 obsahuje informácie, ktoré môžu byť užitočné pri riešení problémov s prenosom

faxov. Ak zavoláte do spoločnosti HP a požiadate o pomoc pri riešení týchto problémov, pred zahájením

hovoru vytlačte sledovaciu správu T.30.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Service (Údržba)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Fax Service (Údržba faxu)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Print T.30 Trace (Vytlačiť stopu protokolu T.30)

a potom sa dotknite tlačidla

Now

(Teraz)

.

POZNÁMKA:

Vykonaním tohto postupu vytlačíte správu o poslednej faxovej úlohe, úspešnej či neúspešnej.

Ak chcete vygenerovať správu o každej neúspešnej faxovej úlohe, vyberte nastavenie

If Error (Pri výskyte

chyby)

. Ak chcete vygenerovať správu o každej faxovej úlohe, vyberte nastavenie

At End of Call (Na konci

hovoru)

.