HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie správy o chybe faxu

background image

Nastavenie správy o chybe faxu

Správa o chybách faxu je krátka správa, ktorá naznačuje, že sa produkt stretol s chybou faxovej úlohy.

Môžete nastaviť, aby sa vytlačila po nasledujúcich udalostiach:

Každá chyba faxu (predvolené výrobné nastavenie)

Chyba faxu pri odosielaní

Chyba faxu pri prijímaní

Nikdy

POZNÁMKA:

Ak vyberiete túto možnosť, nebudete mať žiadnu indikáciu, že fax zlyhal, pokiaľ

nevytlačíte záznam aktivity faxu.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla

Fax

.

2.

Dotknite sa tlačidla

Fax Menu (Ponuka Fax)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Fax Reports (Faxové správy)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Fax Error Report (Správa o chybách faxu)

a potom nastavte možnosť tlače, ktorú

chcete použiť.