HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Tlač jednotlivých faxových správ

background image

Tlač jednotlivých faxových správ

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla

Fax

.

2.

Dotknite sa tlačidla

Fax Menu (Ponuka Fax)

.

SKWW

Riešenie problémov s faxom 103

background image

3.

Dotknite sa tlačidla

Fax Reports (Faxové správy)

.

4.

Dotknite sa názvu správy, ktorú chcete vytlačiť.