HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Tlač všetkých faxových správ

background image

Tlač všetkých faxových správ

Použite tento postup na vytlačenie všetkých z nasledujúcich správ súčasne:

Last Call Report (Správa o poslednom hovore)

Fax Activity Log (Denník o aktivite faxu)

Phone Book Report (Správa telefónneho zoznamu)

Junk Fax List (Zoznam nevyžiadaných faxov)

Billing Report (Fakturačná správa) (keď sú zapnuté fakturačné kódy)

Configuration Report (Správa o konfigurácii)

Usage Page (Stránka používania)

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla

Fax

.

2.

Dotknite sa tlačidla

Fax Menu (Ponuka Fax)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Fax Reports (Faxové správy)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Print All fax Reports (Tlač všetkých faxových správ)

.