HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zmena rýchlosti faxu

background image

Zmena rýchlosti faxu

Nastavenie rýchlosti faxu je protokol modemu, ktorý produkt používa na odosielanie faxov. Predstavuje

celosvetovú normu pre plne duplexné modemy, ktoré odosielajú a prijímajú údaje v rámci telefónnych liniek

pri až do 33 600 bitoch za sekundu (bps). Predvolené výrobné nastavenie rýchlosti faxu je možnosť

Fast (V.

34) (Rýchla (V.34))

.

Nastavenie by ste mali zmeniť len v prípade, ak máte problémy s odosielaním alebo prijímaním faxu

z príslušného zariadenia. Zníženie rýchlosti faxu môže byť užitočné, keď sa pokúšate odosielať faxy do

zámoria, prípadne prijímať faxy zo zámoria, prípadne ak používate pripojenie cez satelitný telefón.

104 Kapitola 6 Fax

SKWW

background image

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

4.

Prejdite na tlačidlo

Fax Speed (Rýchlosť faxu)

a dotknite sa ho, potom sa dotknite nastavenia rýchlosti,

ktorú chcete používať.