HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Kopírovanie identifikačných kariet

background image

Kopírovanie identifikačných kariet

Pomocou funkcie

ID Copy (Viacstranová kópia)

skopírujete obidve strany identifikačných kariet alebo iných

dokumentov v malom formáte na rovnakú stranu jedného hárku papiera. Zariadenie vás vyzve k skopírovaniu

prvej strany a potom k položeniu druhej strany na inú časť skla skenera a zopakovaniu kopírovania. Produkt

súčasne vytlačí obidva obrázky.

1.

Položte dokument do ľavého zadného rohu skla skenera.

2.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa

dotknite tlačidla

Copy (Kopírovať)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

ID Copy (Viacstranová kópia)

.

4.

Dotykom tlačidla

Spustiť kopírovanie

spustite kopírovanie.

5.

Zariadenie vás vyzve k položeniu nasledujúcej stránky na inú

časť skla skenera.

6.

Ak sa chystáte kopírovať ďalšie stránky, dotknite sa tlačidla

OK

, prípadne ak ide o poslednú stránku, dotknite sa tlačidla

Done (Hotovo)

.

7.

Zariadenie skopíruje všetky stránky na jednu stranu listu

papiera.

58

Kapitola 4 Kopírovanie

SKWW