HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Kopírovanie na obe strany (obojstranné)

background image

Kopírovanie na obe strany (obojstranné)

1.

Položte prvú stranu dokumentu na sklo skenera alebo vložte

celý dokument do podávača dokumentov.

2.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa

dotknite tlačidla

Copy (Kopírovať)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Nastavenia

a potom tlačidla

Obojstranne

.

4.

Vyberte možnosť duplexnej tlače, ktorú chcete použiť. Ak

napríklad chcete kopírovať obojstranný originál na

obojstranný výstup, zvoľte možnosť

Obojstranný na

obojstranný

.

5.

Dotykom tlačidla

Spustiť kopírovanie

spustite kopírovanie.

56

Kapitola 4 Kopírovanie

SKWW