HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Kopírovanie v režime Koncept

background image

Kopírovanie v režime Koncept

Pri používaní režimu Koncept sa môže spotrebovať menej tonera a znížiť cena jednej vytlačenej strany.

Používanie režimu Koncept však môže spôsobiť aj zníženie kvality tlače.

Spoločnosť HP neodporúča režim Koncept používať dlhodobo. Pri trvalom používaní režimu Koncept sa môžu

mechanické časti tonerovej kazety opotrebovať skôr, ako sa minie zásoba tonera. Ak kvalita tlače začne

klesať a prestane byť prijateľná, zvážte výmenu kazety s tonerom.

1.

Položte dokument na sklo skenera alebo do podávača

dokumentov.

2.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa

dotknite tlačidla

Copy (Kopírovať)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Nastavenia

.

4.

Prejdite na tlačidlo

Režim konceptu

a dotknite sa ho.

5.

Dotknite sa tlačidla

On (Zap.)

.

6.

Dotykom tlačidla

Spustiť kopírovanie

spustite kopírovanie.

SKWW

Kopírovanie v režime Koncept

61