HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Kopírovanie viacstranového originálu

background image

Kopírovanie viacstranového originálu

1.

Originály vložte do podávača dokumentov lícnou stranou

nahor.

POZNÁMKA:

Kapacita podávača dokumentov je až

50 hárkov papiera s hmotnosťou 75 g/m

2

.

2.

Nastavujte vodiace lišty, pokiaľ nebudú priliehať k papieru.

3.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa

dotknite tlačidla

Copy (Kopírovať)

.

4.

Dotykom tlačidla

Spustiť kopírovanie

spustite kopírovanie.

54

Kapitola 4 Kopírovanie

SKWW