HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie nových predvolených nastavení tlače

background image

Nastavenie nových predvolených nastavení tlače

Ako predvolené nastavenia, ktoré sa použijú pre každú úlohu, môžete nastaviť akúkoľvek kombináciu

nastavení kopírovania.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa

dotknite tlačidla

Copy (Kopírovať)

.

2.

Dotknite sa tlačidla

Nastavenia

.

3.

Nastavenia kopírovania nakonfigurujte podľa vašich

preferencií a potom prejdite na tlačidlo

Set as New Defaults

(Nastaviť ako nové predvolené hodnoty)

a dotknite sa ho.

4.

Dotknite sa tlačidla

Yes (Áno)

.

SKWW

Nastavenie nových predvolených nastavení tlače

63