HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie veľkosti a typu papiera na kopírovanie na špeciálny papier

background image

Nastavenie veľkosti a typu papiera na kopírovanie na špeciálny

papier

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa

dotknite tlačidla

Copy (Kopírovať)

.

2.

Dotknite sa tlačidla

Nastavenia

, potom prejdite na tlačidlo

Paper (Papier)

a dotknite sa ho.

3.

V zozname formátov papiera sa dotknite názvu formátu

papiera, ktorý je vložený v zásobníku 1.

4.

V zozname typov papiera sa dotknite názvu typu papiera,

ktorý je vložený v zásobníku 1.

5.

Dotykom tlačidla

Spustiť kopírovanie

spustite kopírovanie.

62

Kapitola 4 Kopírovanie

SKWW