HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Obnovenie predvolených nastavení kopírovania

background image

Obnovenie predvolených nastavení kopírovania

Tento postup použite na obnovenie predvolených výrobných nastavení kopírovania.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa

dotknite tlačidla

Copy (Kopírovať)

.

2.

Dotknite sa tlačidla

Nastavenia

.

3.

Prejdite na tlačidlo

Restore Defaults (Obnoviť predvolené

nastavenia)

a dotknite sa ho.

4.

Predvolené nastavenia obnovte dotykom tlačidla

OK

.

64

Kapitola 4 Kopírovanie

SKWW

background image

5