HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Skladanie kopírovacej úlohy

background image

Skladanie kopírovacej úlohy

1.

Položte dokument na sklo skenera alebo do podávača

dokumentov.

2.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa

dotknite tlačidla

Copy (Kopírovať)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Nastavenia

, potom prejdite na tlačidlo

Collation (Predvolené zoradenie)

a dotknite sa ho. Dotykom

tlačidiel so šípkami sa posúvajte naprieč možnosťami

a dotykom vybranej možnosti ju zvoľte.

4.

Dotykom tlačidla

Spustiť kopírovanie

spustite kopírovanie.

SKWW

Skladanie kopírovacej úlohy

55