HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Upravte svetlosť alebo tmavosť kópií

background image

Upravte svetlosť alebo tmavosť kópií

1.

Položte dokument na sklo skenera alebo do podávača

dokumentov.

2.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa

dotknite tlačidla

Copy (Kopírovať)

.

3.

Na obrazovke zhrnutia dotykom tlačidiel so šípkami

nakonfigurujte nastavenie.

4.

Dotykom tlačidla

Spustiť kopírovanie

spustite kopírovanie.

60

Kapitola 4 Kopírovanie

SKWW