HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Vytváranie viacerých kópií

background image

Vytváranie viacerých kópií

1.

Položte dokument na sklo skenera alebo do podávača dokumentov.

2.

Ak ste dokument vložili do podávača dokumentov, pritlačte vodiace lišty k papieru.

3.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla

Copy (Kopírovať)

.

4.

Dotykom šípok zmeňte počet kópií alebo sa dotknite aktuálneho čísla a zadajte počet kópií.

5.

Dotykom tlačidla

Spustiť kopírovanie

spustite kopírovanie.

SKWW

Vytváranie viacerých kópií

53