HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zmenšenie alebo zväčšenie kópie

background image

Zmenšenie alebo zväčšenie kópie

1.

Položte dokument na sklo skenera alebo do podávača

dokumentov.

2.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa

dotknite tlačidla

Copy (Kopírovať)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Nastavenia

a potom sa dotknite tlačidla

Reduce/Enlarge (Zmenšiť/zväčšiť)

. Dotykom tlačidiel so

šípkami sa posúvajte naprieč možnosťami a dotykom

vybranej možnosti ju zvoľte.

4.

Dotykom tlačidla

Spustiť kopírovanie

spustite kopírovanie.

SKWW

Zmenšenie alebo zväčšenie kópie

57