HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Domovská obrazovka ovládacieho panela

background image

Domovská obrazovka ovládacieho panela

Domovská obrazovka poskytuje prístup k funkciám zariadenia a signalizuje aktuálny stav zariadenia.

POZNÁMKA:

V závislosti od konfigurácie zariadenia sa funkcie domovskej obrazovky môžu odlišovať. U

niektorých jazykov môže byť rozloženie otočené.

4

Kapitola 1 Predstavenie produktu

SKWW

background image

1

Tlačidlo Webové služby : zabezpečuje rýchly prístup k funkciám webových služieb HP vrátane služby HP ePrint

HP ePrint je nástroj, ktorý tlačí dokumenty pomocou ľubovoľného zariadenia s podporou elektronickej pošty, ktoré ich

dokáže odoslať na e-mailovú adresu produktu.

2

Tlačidlo Nastavenie

: poskytuje prístup k hlavným ponukám

3

Tlačidlo Bezdrôtové : poskytuje prístup do ponuky

Wireless Menu (Bezdrôtová ponuka)

a informácie o stave

bezdrôtového pripojenia (len model HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw)

POZNÁMKA:

Keď ste pripojení k bezdrôtovej sieti, táto ikona sa zmení na paličky znázorňujúce intenzitu signálu.

4

Tlačidlo siete

: poskytuje prístup k nastaveniam siete a informáciám. Z obrazovky sieťových nastavení môžete

vytlačiť stránku

Network Summary (Prehľad siete)

.

5

Tlačidlo Informácie : poskytuje informácie o stave produktu. Z obrazovky zhrnutia stavu môžete vytlačiť stránku

Configuration Report (Správa o konfigurácii)

.

6

Tlačidlo Spotrebný materiál : poskytuje informácie o stave spotrebného materiálu. Z obrazovky zhrnutia spotrebného
materiálu môžete vytlačiť stránku

Supplies Status (Stav spotrebného materiálu).

.

7

Tlačidlo

Fax

: poskytuje prístup k funkcii

Fax

8

Tlačidlo

Aplikácie

: poskytuje prístup k ponuke

Aplikácie

kvôli tlači priamo z webových aplikácií, ktoré ste prevzali

z webovej lokality HP ePrintCenter, ktorá sa nachádza na adrese

www.hpeprintcenter.com

9

Stav produktu

10

Tlačidlo

Scan (Skenovanie)

: poskytuje prístup k funkcii skenovania

11

Tlačidlo

Copy (Kopírovať)

: poskytuje prístup k funkcii kopírovania

12

Tlačidlo

USB

: poskytuje prístup k ponuke

USB Flash Drive (Pamäťová jednotka USB typu Flash)

SKWW

Pohľady na produkt

5