HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Rozloženie ovládacieho panela

background image

Rozloženie ovládacieho panela

1

Dotykový displej

2

Tlačidlo a indikátor Pomocníka: poskytuje prístup k systému Pomocníka ovládacieho panela

3

Tlačidlo a indikátor šípky doprava: pohybuje kurzorom doprava alebo posúva zobrazený obraz na ďalšiu obrazovku

POZNÁMKA:

Toto tlačidlo sa rozsvieti len v prípade, ak aktuálna obrazovka môže využiť túto funkciu.

4

Tlačidlo a indikátor Zrušiť: vymazáva nastavenia, ruší aktuálnu úlohu alebo ukončí aktuálnu obrazovku

POZNÁMKA:

Toto tlačidlo sa rozsvieti len v prípade, ak aktuálna obrazovka môže využiť túto funkciu.

5

Indikátor bezdrôtovej siete: signalizuje, že bezdrôtová sieť je zapnutá. Indikátor bliká, kým produkt nadväzuje spojenie s bezdrôtovou

sieťou (len model HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw).

6

Výstražný indikátor: signalizuje problém s produktom

7

Indikátor Pripravené: signalizuje, že produkt je pripravený

8

Tlačidlo a indikátor Späť: vráti používateľa na predchádzajúcu obrazovku

POZNÁMKA:

Toto tlačidlo sa rozsvieti len v prípade, ak aktuálna obrazovka môže využiť túto funkciu.

9

Tlačidlo a indikátor šípky doľava: pohybuje kurzorom smerom doľava

POZNÁMKA:

Toto tlačidlo sa rozsvieti len v prípade, ak aktuálna obrazovka môže využiť túto funkciu.

10

Tlačidlo a indikátor Domov: poskytuje prístup k domovskej obrazovke