HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Riešenie problémov

background image

Riešenie problémov

Kontrolný zoznam riešenia problémov

Obnovenie predvolených hodnôt nastavenia

Systém pomocníka na ovládacom paneli

Interpretácia hlásení na ovládacom paneli

Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva

Odstránenie zaseknutých médií

Zlepšenie kvality tlače

Riešenie problémov s kvalitou kopírovania

Riešenie problémov s kvalitou skenovania

Riešenie problémov so skenovaním na e-mail

Riešenie problémov so skenovaním do sieťového priečinka

Riešenie problémov s kvalitou faxovania

Zariadenie netlačí alebo tlačí pomaly

Riešenie problémov prístupovej tlače prostredníctvom rozhrania USB

Riešenie problémov s priamym pripojením

Riešenie problémov s káblovou sieťou

Riešenie problémov s bezdrôtovou sieťou

Riešenie problémov so softvérom produktu v systéme Windows

Riešenie problémov so softvérom produktu v systéme Mac OS X

Odstránenie softvéru (Windows)

Odstránenie softvéru (Mac OS X)

SKWW

147