HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - 49 Error, Turn off then on (Chyba 49, Ak chcete pokračovať, vypnite a zapnite)

background image

49 Error, Turn off then on (Chyba 49, Ak chcete pokračovať, vypnite a zapnite)

Popis

Produkt zaznamenal vnútornú chybu.

Odporúčaný postup

Vypnite produkt, počkajte najmenej 30 sekúnd, potom zapnite napájanie a počkajte na spustenie produktu.

V prípade, že používate prepäťovú ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt priamo k sieťovej zásuvke. Zapnite

napájanie produktu.

Ak správa pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti HP.