HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - 50.X Fuser Error (50.X Chyba natavovacej jednotky)

background image

50.X Fuser Error (50.X Chyba natavovacej jednotky)

Popis

Produkt zaznamenal chybu natavovacej jednotky.

Odporúčaný postup

Vypnite napájanie produktu, počkajte najmenej 30 sekúnd, potom zapnite napájanie a počkajte na spustenie

produktu.

Vypnite produkt, počkajte najmenej 25 minút a potom ho zapnite.

V prípade, že používate prepäťovú ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt priamo k sieťovej zásuvke. Zapnite

napájanie produktu.

Ak správa pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti HP.