HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - 51.XX Error (54.XX Chyba)

background image

51.XX Error (54.XX Chyba)

Popis

Produkt zaznamenal vnútornú chybu hardvéru.

152 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW

background image

Odporúčaný postup

Vypnite napájanie produktu, počkajte najmenej 30 sekúnd, potom zapnite napájanie a počkajte na spustenie

produktu.

V prípade, že používate prepäťovú ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt priamo k sieťovej zásuvke. Produkt

opäť zapnite.

Ak správa pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti HP.