HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - 57 Fan Error, Turn off then on (Chyba ventilátora č. 57, Ak chcete pokračovať, vypnite a zapnite)

background image

57 Fan Error, Turn off then on (Chyba ventilátora č. 57, Ak chcete pokračovať, vypnite a zapnite)

Popis

Produkt zaznamenal problém vnútorného ventilátora.

Odporúčaný postup

Vypnite napájanie produktu, počkajte najmenej 30 sekúnd, potom zapnite napájanie a počkajte na spustenie

produktu.

V prípade, že používate prepäťovú ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt priamo k sieťovej zásuvke. Zapnite

napájanie produktu.

Ak správa pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti HP.

SKWW

Interpretácia hlásení na ovládacom paneli 153