HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - 59.X Error (59.X Chyba)

background image

59.X Error (59.X Chyba)

Popis

Produkt zaznamenala problém jedného z motorov.

Odporúčaný postup

Vypnite napájanie produktu, počkajte najmenej 30 sekúnd, potom zapnite napájanie a počkajte na spustenie

produktu.

V prípade, že používate prepäťovú ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt priamo k sieťovej zásuvke. Zapnite

napájanie produktu.

Ak správa pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti HP.