HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - 79 Error Turn off then on (Chyba č. 79, Ak chcete pokračovať, vypnite a zapnite)

background image

79 Error Turn off then on (Chyba č. 79, Ak chcete pokračovať, vypnite a zapnite)

Popis

Produkt zaznamenal vnútornú chybu firmvéru.

Odporúčaný postup

Vypnite napájanie produktu, počkajte najmenej 30 sekúnd, potom zapnite napájanie a počkajte na spustenie

produktu.

V prípade, že používate prepäťovú ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt priamo k sieťovej zásuvke. Zapnite

napájanie produktu.

Ak správa pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti HP.