HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - 79 Service Error (79 Servisná chyba)

background image

79 Service Error (79 Servisná chyba)

Popis

Nainštalovaná nekompatibilná pamäť DIMM.

Odporúčaný postup

1.

Vypnite napájanie produktu.

2.

Nainštalujte pamäť DIMM, ktorú produkt podporuje.

3.

Produkt zapnite.

Ak správa pretrváva, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti HP.