HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Manual Duplex Load Tray 1, Press OK (Ručná obojstranná tlač, naplňte zásobník č. 1 a stlačte tlačidl

background image

Manual Duplex Load Tray 1, Press OK (Ručná obojstranná tlač, naplňte zásobník č. 1 a stlačte

tlačidlo OK)

Popis

Prvá strana ručnej obojstrannej tlače sa vytlačila a strany sa musia vložiť, aby sa vytlačila aj druhá strana.

Odporúčaný postup

Vložte stranu do uvedeného zásobníka so stranou určenou na tlač smerom nahor a hornou časťou strany

smerujúcou od vás a potom stlačte tlačidlo

OK

.