HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Manual feed <SIZE> <TYPE>, Press OK to use available media (Ručné podávanie <FORMÁT> <TYP>, pre použ

background image

Manual feed <SIZE> <TYPE>, Press OK to use available media (Ručné podávanie <FORMÁT>

<TYP>, pre použitie dostupných médií stlačte tlačidlo OK)

Popis

Produkt je nastavený do režimu ručného podávania.

Odporúčaný postup

Stlačením tlačidla

OK

vymažte hlásenie alebo do zásobníka 1 vložte správne médium.

156 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW