HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Memory is low. (Nedostatok pamäte.) Stlačte tlačidlo OK.

background image

Memory is low. (Nedostatok pamäte.) Stlačte tlačidlo OK.

Popis

Pamäť tlačiarne je takmer plná.

Odporúčaný postup

Stlačením tlačidla

OK

ukončite úlohu alebo stlačením tlačidla Zrušiť zrušte úlohu.

Rozdeľte úlohu na menšie úlohy, ktoré obsahujú menej strán.